Kundecase: Genetablering af havebassin

Fokus for genetableringen af havebassinet

Det klare fokus for opgaven var at genetablere et havebassin, der dels skulle pryde og skabe idyl i haven og dels forbedre de biologiske forhold for vandsalamandere i haven. Resultatet skulle blive et indbydende anlæg med vand i haven, hvor natursten i diverse farver skulle komplementere åkander, bregner og forskellige græsser.

Kunden havde et stort ønske om at få rindende vand og et rigt dyreliv tilbage i haven. I samspil med kunden fik vi idéer og ønsker for anlægget på plads og forvandlede en tilgroet sump til et nyt, nydeligt havebassin.

Hvordan er havebassinet etableret?

Vi har gravet sumpen, der var groet til med pil, op og lavet tre plateauer i bassinet på henholdsvis 80 cm, 50 cm og 30 cm for at skabe bedre vilkår og dermed større diversitet for vandlevende dyr i haven.

Vi har udlagt bassinfolie og fibertex dug for at undgå ukrudtstilvækst i bassinet, og herefter har vi udlagt og indbygget natursten i vandbassinets tre plateauer.

Afslutningsvis har vi plantet japansk star, forskellige prydgræsser, bregner og integreret to åkander i havebassinet.  

Nu kan vandsalamanderne og andre vanddyr boltre sig på ny

På sigt vil anlægget af havebassinet forbedre salamandernes vilkår såvel som det generelle dyreliv i og omkring bassinet. Vandsalamanderne har med det nye anlæg mulighed for at gemme sig under sten og planter, både under og over vand. På den måde kan de hindre at blive ædt af sine naturlige fjender som ænder, hejrer og snoge.

Derudover har det nye anlæg skabt forudsætningerne for optimal yngel for vandsalamanderne. Vandsalamanderne kan kun yngle i varmt, lavt vand, og derfor blev bassinet etableret på en måde, hvor planter ikke skyggede for sollys, således at kundens ønske om at forbedre forholdene for vandsalamanderne og øge biodiversiteten i haven kunne imødekommes.

Kundens udtalelse om projektet

Jeg er meget tilfreds med samarbejdet med anlægsgartnerfirmaet, Tyrsbjerglund Anlægsgartner.

Niels Kristian (adm. direktør) lyttede til mine ønsker og kom selv med forslag. Man mærker hans passion for vand i haven, jeg fik planter uden beregning, og jeg er rigtig glad for resultatet.”

Før

Undervejs

Efter