Fokus på FN's Verdensmål

Verdensmål og mål for vores samfundsansvar

Som virksomhed har vi valgt at arbejde med særligt tre af FN’s verdensmål, der hver især er i tråd med vores værdisæt og daglige arbejde:

  • Nummer 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Nummer 9 – Industri, innovation og infrastruktur
  • Nummer 15 – Livet på land

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Centralt i vores værdisæt er social bæredygtighed og anstændighed over for vores medarbejdere. At have ordentlige arbejdsforhold og føle sig værdsat er grundvilkår hos Tyrsbjerglund Anlægsgartner.

Målet er at skabe en motiverende arbejdskultur, der fremmer lysten til at dygtiggøre sig som anlægsgartner og udvikle sig som menneske. Vi arbejder hver dag for at opnå økonomisk vækst og velstand for både virksomheden og den enkelte medarbejder. 

En medarbejder hos Tyrsbjerglund Anlægsgartner i færd med at etablere chausséssten
”Byg til vækst”-prisen for at tage socialt ansvar

Industri, innovation og infrastruktur

At bidrage til samfundsudvikling gennem bevidst deltagelse i bæredygtige industri- og infrastrukturprojekter er en vigtig værdi hos Tyrsbjerglund Anlægsgartner. 

Derfor byder vi ind på entrepriser, der understøtter bæredygtig og robust infrastruktur. Det har f.eks. udmøntet sig i en række underentrepriser ved store infrastrukturprojekter i Odenses midtby. Disse har haft til formål at sikre bæredygtige byrum og transportmuligheder til byens borgere.

Belægning ved Vue – Rosengårdscenteret

Livet på land

I en krisetid for økosystemer og biodiversitet er det essentielt for Tyrsbjerglund Anlægsgartner at tage et samfundsansvar ved at formidle vores viden om løsningsmuligheder samt implementere løsningerne i vores anlæg.

Vi har øget vores forretningsmæssige fokus i retning af at skabe flere biodiversitetsanlæg, der tager hensyn til økosystemer på land og i vand.

Derfor har vi skabt og vil fortsat skabe arealer, der beskytter og understøtter naturlige levesteder samt forbedrer forudsætningerne for genopretning af bio- og artsdiversitet.

Blomstereng og forskellige små træer til gavn for biodiversiteten – etableret ved Oddevejen i Middelfart

Fra holdning til handling

Bæredygtige holdninger fordrer bæredygtige handlinger. En gang om året fastlægger vi mål for vores samfundsansvar og bæredygtighed og følger op på vores bæredygtige udvikling.