Biodiversitet i haven: Optimering af biodiversitetens betydning

Har din have høj biodiversitet?

Kan man overhovedet svare på det spørgsmål? Vi gør forsøget i dette indlæg, hvor vi samtidig vil give vores bud på, hvordan du kan øge biodiversiteten i din have – uanset om du har en vild have, en “normal” have, en naturhave eller en sansehave.

Det kommer helt til sidst, når anlægsgartneren giver sine tips og erfaringer med.

Blomstereng med biodiversitet og shelter
Arbejde for kunde med ønske om høj biodiversitet i haven

Biodiversitet betydning – hvad dækker begrebet egentlig over?

Høj biodiversitet er en samlet betegnelse for et rigt plante- og dyreliv, med masser af varians og sunde og velfungerende økosystemer. Biodiversitet betyder altså noget for vores klodes fremtid – at have lav biodiversitet betyder udryddelse af en række plante- og dyrearter, som igen kan have betydning for andre dyrearter. 

Hvis du har mange forskellige dyr og planter i haven, har du altså en høj biodiversitet i haven. 

Haver med høj biodiversitet er et farverigt og aktivt syn, hvor planter, blomster, træer og dyr trives side om side og giver næring til hinanden på kryds og tværs (dette fænomen kaldes også en naturhave).

Biodiversitet kan ikke måles – men det kan ses, og det kan mærkes

Biodiversitet er grunden til, at vi mennesker kan udnytte jordens resurser og producere essentielle dagligdagsting som mad, tøj, papir, brændstof og medicin. Denne ”udnyttelses”-del af biodiversitet kaldes også udbyttediversitet.

Hvis biodiversiteten er for lav, kan vi slet ikke udnytte jorden, og vi kan dermed ikke engang komme i gang med at dyrke vores frugt, grøntsager og korn. Biodiversitet er altså utroligt vigtigt for menneskets evne til at producere vores levevilkår.

Vigtigheden er ikke på samme skala i din have, men princippet er det samme: Desto bedre du er til at bevare bestanden, desto større varians af dyr og planter og bedre udbytte kan du forvente.

Biodiversitet i haven er ikke (kun) tilfældigt, og du kan selv styre det

Du behøver ikke lave din have om til Bear Grylls’ våde drøm for at kunne mærke en forøget biodiversitet. Mindre kan også gøre det, og alene det at sørge for f.eks. friske vanddepoter til fugle og insekter har en stor effekt.

Selvom du ikke direkte kan bestemme, hvilke dyr der flytter ind i din have, kan du påvirke det indirekte igennem dit valg af planter, træer og blomster. Sørg for at plante både store og små træer, og lad være med at begrænse dig til få forskellige planter og buske.

Den øgede dyrebestand giver desuden praktiske fordele. Problemer med bladlus? Ikke længere – dine ”nyfundne” mariehøns tager sig af dem. Hav en god variation, og plant dér, hvor det giver mening, så dyrene får indtrykket af at være i den ”rigtige” natur. Du vil opleve, at flere dyr og insekter giver en masse fordele, som du ikke havde set komme.

Når du kommer ud på den anden side, og begynder at få en idé om dit endelige biodiversitets-”design”, har du helt sikkert også lært en masse om de dynamikker, der konstant udspiller sig i et rigt naturliv. Og det, synes vi, er meningsfyldt viden.

Hold det naturligt, drop sprøjtegiften – og styrk biodiversiteten i haven

Dyr tiltrækkes automatisk til steder, der minder om deres naturlige habitat. Hvis du kan få din have til at minde om skoven eller andre steder i naturen, der tiltrækker forskellige arter, vil dyrene se din have som et godt og rigtigt sted at være – og dermed slå sig ned.

Du kan f.eks. lade være med at holde græsset millimeter-kort alle steder i haven – sørg for at have nogle ”lommer” med langt græs, hvor bl.a. små insekter og sommerfugle stortrives. Det giver også plads til nye planter og urter, der har det bedst i sådanne områder.  

Er der noget, der kan kvæle biodiversiteten, er det sprøjtegift. Selvom du bare bruger det til at fjerne ukrudt nogle udvalgte steder, kan du ikke sikre dig, at det ikke spreder sig til andre steder i haven. Sprøjtemiddel spreder sig nemlig med vinden.

Derudover kan du risikere at ”overfodre” de planter, der trives bedst i en næringsfattig jord. Gødning giver nemlig jorden masser af næring, og det er selvfølgelig godt for de planter, der trives i det, mens det kan kvæle resten. 

Biodiversitet ”spreder risikoen” i din have

Forestil dig en aktieopsparing, hvor alle dine penge er investerede i den samme aktie. En dag går virksomheden konkurs, og du taber alle dine penge. Det er ikke en specielt hensigtsmæssig situation, og den kunne nemt være undgået, hvis du havde spredt din risiko og investerede i en række forskellige værdipapirer.

Du kan se din have på samme måde som din aktiekonto. Hvis du ”investerer” i en masse forskellige blomster, træer og buske, vil du ikke opleve en katastrofe, hvis f.eks. dine rododendronbuske bliver syge og visner bort. Det er selvfølgelig en træls situation, men den er ikke katastrofal – du vil stadig have resten af din have sund og stærk.

Du kan også tænke på det på den måde, at du skal sørge for at have blomster til alle årstider. Det hjælper dig både med at øge diversiteten, men også at holde din have flot på alle tider af året.

Giver øget biodiversitet en rodet have? Vend fordelene til en ulempe

En have med høj biodiversitet skal man lige vænne sig til i starten. Som vi har set i afsnit to, kan du med fordel lade grene gro ud, græsset gro lidt vildt, og blomsterne blive større og flere. For nogle vil det være en meget anderledes tilgang, end de er vant til.

Det kan give haven et lidt ”vildt” look, og det kan godt virke lidt rodet i starten. Men det giver også muligheder. Fordi du pludselig begynder at tænke i, om det lokale dyreliv har vand nok, og du på andre måder begynder at tage hensyn til bestanden, kan du nu tænke i kreative løsninger til havens design.

Havebassin, fiskedam, spejlbassiner og fuglebade

Til den særligt kreative, er et regnvandsbed, et havebassin, en fiskedam eller et spejlbassin helt oplagt. Det giver bare haven det ”ekstra”, der virkelig får den til at spille. Det kan dog være en tidskrævende og relativt dyr løsning med et havebassin, og heldigvis findes der også mindre avancerede løsninger.

Du kan f.eks. købe (eller selv lave) smukke fuglebade, som skal fungere som vandhul for de mange dyr. Eller du kan gøre børn (og voksne) glade ved at installere fuglehus på et af dine træer.

Mulighederne er mange, og efterhånden som du ved, hvordan du øger biodiversiteten, stoler vi på, at du selv kan se løsningerne for dig. 

Anlægsgartnerens tips til øget biodiversitet i haven

Du skal selvfølgelig også have nogle helt konkrete tips fra anlægsgartneren til at øge biodiversiteten i din have. Det er tips, vi har indsamlet undervejs i vores virke – og som vi selv har brugt privat. Disse tips er altså afprøvet i praksis og er alle relativt simple at komme i gang med.

Tip nummer 1: Blomstereng i stedet for "golfbane-græsplænen"

Når vi arbejder med biodiversitet for vores kunder, planter vi ofte en blomstereng, der f.eks. kunne tage form som et dynamisk staudebed. Det giver en uformel stemning med masser af liv og farver.

Det er dog trods alt sjældent, at vi går så langt med vores bælter som Esben Møller, der plantede et 800 meter langt bælte af blomster i kampen for øget biodiversitet

Men idéen er der, og vi anbefaler det samme til dig – i den skala, der passer til din have. 

Tip nummer 2: Udnyt det væltede træ og den knækkede gren

Hvis et af dine træer vælter, eller en større gren knækker af, kan du nøjes med at fjerne, hvad der er i vejen – og lade resten blive liggende og arrangere det pænt.

Når du kun fjerner, hvad der er i vejen, bevarer du et næringsrigt miljø til alle de insekter, planter og svampe, der kunne være interesserede. Der er altid noget i din jord, der spiser noget mindre end sig selv, og hvis du støtter den fødekæde, øger du biodiversiteten.

Og så kan det være en god undskyldning for at beholde resterne af et stort og flot figentræ, blommetræ eller kirsebærtræ

Anlægsgartnerens tommelfingerregel: Brug jorden som indikator for høj biodiversitet i haven

Til sidst vil vi give dig et tip, der gerne skulle give dig et fingerpeg om din haves niveau af biodiversitet. Som tommelfingerregel kan man nemlig sige, at desto større dyr, der er til stede i jorden, desto højere er biodiversiteten.

Det er kun den sundeste jord, der f.eks. er præget af muldvarpeskud og mosegrise – denne jord er meget sort og luftig og indeholder en masse regnorme.