Kundecase - Indbydende frugthave med høj biodiversitet

Som haveejer findes der ikke noget som en solskinsdag i haven, hvor blomsterne står i flor, og lydbilledet er præget af fuglekvidder, summen fra bier og syngende insekter.

Dyreliv, arts- og biodiversitet, som det er beskrevet i ovenstående eksempel, kan varme enhver haveentusiasts hjerte. En haveentusiast med et hjerte, der brænder for biodiversitet, er Villy Skov Pedersen. Villy er pensioneret anlægsgartner og havde for et par år siden en vision om at skabe en funktionel frugthave med masser af liv og diversitet. En vision med rødder i et langt arbejdsliv som anlægsgartner og en uforløst drøm om at blive frugtavler.

Villy Skov Pedersen foran den smukke frugthave, som er åben for offentligheden.

Fra vision til virkelighed

Visionen om at skabe en funktionel frugthave ville Villy Skov Petersen føre ud i livet på et grønt areal, der er tilknyttet en grundejerforening i Holluf Pile. Derfor lavede han en skitse af området, der skulle omlægges. Derefter søgte han på vegne af grundejerforeningen en pulje med midler til værdiskabende anlægsprojekter hos Odense Kommune. Med afset i en demokratisk proces under Borgerne Bestemmer, hvor beboerne ved afstemning skulle prioritere de indkomne forslag til projekter i området, har beoerne taget godt imod frugthaven. Det er kommet til udtryk gennem stor interesse i, spørgsmål til og besøg i haven. Haven blev indviet den 8. juni 2024.

Det er blevet til et fantastisk anlægsprojekt til gavn for både natur, fugle, insekter og mennesker.

Små insekthoteller og brombærbuske pryder frugthaven i Holluf Pile.

Projektets fokus

Fokus for projektet var at omlægge et kønsløst grønt areal til et nyttigt område med høj arts- og biodiversitet. Området skulle skabe værdi for både naturen og lokalsamfundets borgere samt indbyde til socialt samvær og læring.

Et overblik over frugthaven med små runde øer og diverse frugttræer.

Ønsket resultat

Resultatet skulle være en frugthave fyldt med forskellige familier af bærbuske, æble-, blomme- kvæde og pæretræer. Samtidig skulle der være områder i frugthaven med blomstereng og højt græs, der kunne vokse ”vildt med vilje”. For at give insekter og øvrigt dyreliv i haven ekstra gode betingelser skulle der også etableres insekthoteller udvalgte steder i frugthaven.

Senere viste det sig, at området også kunne rumme bistader til biavl. Derfor er projektet bogstavelig talt endt med at summe af liv.

Brombær- og hindbærbuske er placeret rundt om små øer i frugthaven. Nogle af øerne har en samtalebæk i midten, der skaber gode betingelser for socialt samvær.

Hvordan er anlægget etableret?

Frugthavens primære funktion: Frugthaven er indrettet og skabt til at indbyde til socialt samvær og skabe gode betingelser for arts- og biodiversitet. Derfor er der ved indgangen til frugthaven anlagt flisebelægning, hvorpå der står en bænk til fri afbenyttelse.

Der er også anlagt små stier til menneskelig aktivitet mellem de store områder med vildt græs, planter og blomstereng. De vilde uberørte områder skaber de rette betingelser for, at insekter kan gemme sig og yngle.

Baggrundsbillede frugthave
Frugttræer, bærbuske og insekthoteller er nogle af de elementer, der skaber liv i frugthaven.

Øer: På området er der anlagt fire øer omkranset af hegn og forskellige bærbuske. Ved nogle øer er der plantet hindbær, mens andre øer er beplantet med brombær.

Der er plantet forskellige sorter af både hindbær og brombær med ønsket om have bær og blomster på buskene på forskellige tidspunkter af året. Derfor er der nogle buske, som blomstrer og giver bær i foråret og sommeren, mens andre buske blomstrer og giver bær i sensommeren og efteråret.

Øerne har er bevidst skabt i runde faconer for at skabe dynamik i haven og give den et mere frit og flydende udtryk.

En af øerne i frugthaven, som er plantet til med brombær.
Frugttræer:

I haven er der plantet forskellige frugttræer på linjer. Frugthaven prydes af sorter af kvæde, – æble-, blomme- og pæretræer, som giver frugter af forskellig karakter. Træerne er med til at skabe diversitet og give fugleliv. Træerne bærer frugt fra tidlig sommer til sent efterår, an på træsorten og vejrforholdene.

Smukke æbletræer midt i frugthaven.
Insekthoteller: I frugthaven har vi prioriteret at etablere insekthoteller for at give diverse insekter, bier, og sommerfugle ekstra gode levebetingelser. På hotellerne kan de overvintre, yngle eller gemme sig. Nyttige insekter som bier og sommerfugle får dermed de bedste forudsætninger for at overleve og bestøve frugthavens forskellige planter.
Et af frugthavens to insekthoteller.

Bistader og kvashegn: Det seneste projekt i frugthaven, er opbygningen af et kvashegn og etablering af bistader. Projektet er muliggjort af en ekstra bevilling fra Odense Kommune. I samarbejde med en biavler på Nordfyn, er der blevet sat bistader op bag et kvashegn. Hegnet giver bierne optimale leveforhold. Bierne gør, at haven summer af liv, og der bliver tilmed avlet honning på dem.    

Det summer af liv i den bagerste del af frugthaven, hvor bistaderne er placeret.

Information til gæsterne: På alle frugttræer og bærbuske i frugthaven er der påsat et træskilt med navnet på den specifikke sort samt blomstrings- og beskæringstid. På den måde får frugthavens gæster basal viden om planter og træer med sig hjem.

Fra ide til virkelighed: Frugthaven med høj biodiversitet er et fantastisk eksempel på, at det i et lille lokalsamfund er muligt at føre store ambitioner ud i livet. Det kræver blot et godt initiativ og stort engagement, når der skal handles på det.
Et eksempel på et skilt med information om træet.

Fremtidsplaner for frugthaven

Frugthaven er blevet et attraktivt, funktionelt og indbydende anlæg.

Hovedarkitekten bag projektet, Villy Skov Petersen, som har et ønske om at udbrede sin passion for frugtavl og natur. Derfor ser han gerne, at de lokale børnehaver og skoler i fremtiden benytter den offentlige frugthave til at lære om og få praktisk erfaring med plante- og dyreliv.

En af Villys andre drømme for fremtiden er at afholde arrangementer i frugthaven, hvor det skal være muligt at presse sin egen juice.

Læs, hvad kunderne siger om vores anlægsprojekter

Hvis du vil vide, hvad andre kunden siger om os og vores anlægsprojekter, kan du gøre det her.

Du er også altid velkommen til at kontakte os på for en et uforpligtigende tilbud. Vi står klar til at guide dig gennem din kommende anlægsproces og udføre arbejdet, så du kan få realiseret dine havedrømme.