Vanding af græsplæne: Anlægsgartnerens bedste tips og tricks

Tænker du nogensinde over, om du bør vande din græsplæne – og i så fald, hvordan du bør gøre det?

Som haveejer kan en tørkeperiode give bekymringer. Du vander sandsynligvis lystigt både blomster og planter i haven – men måske er du i tvivl, om de samme principper gælder for græsplænen

Derfor har vi lavet dette indlæg, hvor du får vores bedste anbefalinger til vanding af din græsplæne, som en del af vores tema om vand i haven.

Vi gennemgår:

  • Græsplænens vandbehov
  • Gode råd til vanding af græsplæner
  • Vanding af nyligt sået græsplæne
  • Overvanding af græsplæne
  • Planters optag af vand
  • Pris for plænevanding

Så du kan få en nydelig have med en flot og grøn græsplæne – hele sommeren igennem.

Nylig grøn græsplæne foran flot hus
Et eksempel på en velplejet, grøn græsplæne, vi har etableret hos en kunde.

6 gode råd til vanding af græsplæne

Det er ikke nødvendigvis helt enkelt at vande en græsplæne. Her følger derfor 6 faktorer, du skal være opmærksom på.

      1. I nogle perioder kan der være kommunale forbud mod havevanding for private haveejere.

Det skyldes, at kommunens vandressourcer er under pres i tørkeperioder. Derudover kan du gøre dig moralske overvejelser, om det er bæredygtigt at bruge vandressourcer på din græsplæne, hvis det blot er for æstetikkens skyld.

     2. Størrelsen af din græsplæne er afgørende for, hvilket vandingssystem der er hensigtsmæssigt. 

Hvis du har en større græsplæne, bør du overveje at vande med et sprinklersystem eller en sprinkler til haven. Du kan derimod nøjes med en almindelig haveslange, hvis du har en mindre plæne.

Hvis du vander med en slange, er det en god idé at sætte en brusepistol på for at kunne fordele vandet jævnt ud over græsplænen.

      3. Fordampning af vandet skal undgås, og derfor er tidspunktet for vanding vigtigt.

Sørg derfor for at vande enten sent om aftenen eller tidligt om morgenen.

      4. En græsplæne i det danske tempererede klima skal have vand én gang om ugen 

Dermed behøver du ikke vande den i regnperioder. I tørre perioder tager den dog ikke skade af to ugentlige vandinger.

     5. Græsplæner bør vandes med mininimum 10 mm. pr. vanding

Mængden af vand kan opreguleres efter behov, så græsplænens rødder ikke svækkes og bliver endnu mere følsomme over for tørke.

     6. Husk at tage højde for græstypen – græsfrø har forskellige vandingsbehov.

Vejledninger til vanding af diverse græstyper findes hos producenterne. Hvis ikke det er tilgængeligt, kan ovenstående generelle råd følges. 

vandingafgræsplæne1
En haveslange med brusepistol er en god måde at vande haven på
Det samme er en havesprinkler

Vanding af nysået græsplæne

Når du har sået nyt græs, vil der ofte opstå bare områder i græsset, fordi græsfrø blæser væk eller mangler rodfæste. For at undgå dette kan du vande området umiddelbart efter såningen.

Du bør dog ikke fortsætte med vandingen, fordi græsrødderne i så fald kun vil fæste rødder i de øverste jordlag. Over tid besværliggør det optag af vand fra dybere jordlag.

Hvis du er gået i gang med jævnlig vanding af din nye græsplæne, skal du fortsætte. Græsfrø er under den tidlige vækst sårbare og bør vandes med 20-30 mm pr. vanding 2-3 gange om ugen.

Det skyldes, at græsfrøenes rodskud ikke må udtørre, efter de har spiret, fordi de kun spirer én gang. Vandingen kan gradvist reduceres, i takt med at græssets rodnet udvider sig til de dybere jordlag. 

Kan man ’overvande’ en græsplæne?

Selvom du vander din gule græsplæne i stor stil for at få den grønne farve tilbage, er det stort set umuligt at give den for meget vand.

Græsrødderne hverken drukner eller tager skade af store mængder vand.

Hvad med planters optag af vand?

På samme måde som med græs skal du heller ikke være nervøs for at vande dine planter og blomster i haven ekstra meget i tørre perioder.

Planterne optager vandet gennem rødderne ved diffusion, og den mængde vand, som ikke bliver optaget, vil fordampe, når temperaturen stiger efter solens frembrud.

Hvad koster det at vande en græsplæne?

Det er tæt på umuligt at give en fast pris på vanding af en græsplæne, da vandpriser, havestørrelser og vandingssystemer varierer.

Et rimeligt overslag er dog, at prisen for vanding med en mindre sprinkler som regel ligger på mellem 30 og 50 kr. pr. time.

Har du brug for hjælp til din græsplæne?

Så tøv ikke med at tage fat i os. Vi står klar til at vejlede om, anlægge eller pleje din græsplæne, så du kan få netop den flotte, grønne have, du drømmer om. Kontakt os lige her.