Vanding i tørkeperioder: Anlægsgartnerens anbefalinger

Overvejer du i tørre perioder, hvordan du skal vande planterne i din have – og i så fald hvor ofte og hvor meget, de skal have?

I længere tørkeperioder med sol og blæst kan du som haveejer risikere, at dine planter tørrer ud. En stor mængde vand vil fordampe fra planternes blade, og det øger vandingsbehovet.

Derfor har vi skrevet dette indlæg, hvor du får vores bedste anbefalinger til vanding af haven i tørkeperioder.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Planternes vandbehov
  • Vandingstidspunkter
  • Vandingsteknikker
  • Nyplantning i tørkeperioder
  • Pris for vanding af have
  • Tips til bæredygtig vanding


Så du er godt rustet til at vande dine planter korrekt i sommerens tørre perioder. 

Det er vigtigt at vande planterne i haven, når der er tørke, for at undgå at de visner. Særligt nyplantede blomster, buske og planter har behov for vand i tørre perioder.

Planters behov for vand – hvordan skal du vande i tørkeperioder?

Det er ikke altid simpelt at vande planter i tørkeperioder. I de tørreste perioder fordamper op til 6 mm vand fra jorden om dagen, og risikoen for udtørring er på sit højeste.

Derfor er det vigtigt, at du tilpasser vandingen af dine planter i haven de vejrmæssige forandringer.  

Her er 4 tips til at vurdere vandbehovet hos dine planter:

  1. Undersøg jorden omkring planterne: Er området fugtigt lige under jordoverfladen? Det undersøger du ved at stikke en finger 5-10 cm i jorden. Hvis jorden føles tør, har dine planter behov for vand.
  1. Få styr på, hvor meget vand dine planter har behov for: Forskellige planter har forskellige vandingsbehov. Særligt nyligt plantede buske, træer, blomsterbede og planter har et stort vandingsbehov, fordi deres rødder endnu ikke har fæstet sig dybt i jorden. Derfor bør de vandes ekstra meget i tørkeperioder for at undgå, at de udtørrer.
  1. Kend din jordtype: Hvis du har en sandet jord i haven, vil den have tendens til at tørre hurtigere ud end en leret jord. Derfor bør du også tage højde for jordtypen, inden du vander.
  2. Undgå tør jord: Du kan eksperimentere med at sprede barkflis, kompost eller grene i området med bar jord omkring planterne. Det forebygger fordampning, og jorden kan derfor bedre holde på fugten. Desuden mindsker det væksten af ukrudt, som konkurrerer med planterne om vand og næring.

Gode råd til vanding af forskellige planter i haven

Blomster og planter: En ugentlig vanding af dine blomster og planter med større bladmasser er tilstrækkelig. Vanding af blomsterbede og planter bør justeres efter vejrforholdene, men kræver minimum 20 mm vand om ugen.

Træer og buske: Nyplantede buske og træer bør vandes 2 gange om ugen med mellem 25 mm og 75 mm vand. En jævn vanding er desuden hensigtsmæssig for buske og træer, og derfor kan du med fordel bruge en vandingspose eller et drypvandingssystem.

Køkkenhave: Vand din køkkenhave efter behov – og ud fra køkkenhavens indretning. Dæk den evt. over med en fiberdug i de tørreste perioder for at forebygge vandfordampning.  

Højbede og krukker: Højbede og krukker har behov for daglig vanding. Vær ikke bange for at overvande dem. Planterne optager vandet gennem rødderne ved diffusion – og vand, som ikke bliver optaget, vil fordampe, når temperaturen stiger efter solens frembrud.

Du kan placere dine krukker og højbede i skygge i de solrige timer, hvis du har mulighed for det. Alternativt kan de dækkes med en fiberdug eller et skyggenet.

Hvornår skal du vande, og hvilken vandingsteknik skal du bruge?

Som grundregel skal du altid vande tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor solen ikke er fremme. På den måde undgår du fordampning, og planterne kan optage vandet effektivt.

Alle planter skal vandes ved roden. Det fremmer udviklingen af planternes dybe rodstrukturer og betyder, at planterne kan optage vand fra dybere jordlag, hvilket gør dem mere modstandsdygtige over for tørke.

vandingtørke2
Vanding med en vandkande eller drypvandslange er to gode måder at vande på.
Planter skal vandes så tæt på roden som muligt. Det styrker deres rodnet og ruster dem til tørkeperioder.

Skal du også vande ældre træer og buske?

Det er unødvendigt at vande træer og buske, der ikke er plantet inden for de sidste 3 år. De har fæstet rødder i dybere jordlag, hvor vandressourcerne er større og kan derfor optage større mængder vand og udnytte dem bedre, end nyplantede træer og buske kan.   

Nyplantning i tørkeperioder – skal du gøre det?

Du bør så vidt muligt undgå at plante nyt i tørkeperioder. Nye planter, blomster, buske og træer kræver meget vand, men deres rodnet er ikke store nok til at optage vand, de får fra vanding eller regn. Det fordamper hurtigt pga. solens varme.

Hvis du alligevel står med en plante i en tørkeperiode, som du ikke kan vente med at plante, kan du enten plante den i en krukke eller et sted, hvor der primært er skygge.

Hvordan kan man gøre sin vanding bæredygtig?

Ved at opsamle regnvand i en tønde kan du nemt gøre din vanding mere bæredygtig. Vandet fra regnvandstønden kan nemlig bruges til at vande i planter haven.

På den måde sparer du også på vandregningen.

Hvad koster det at vande sin have?

Det er svært at give en fast pris på vanding af en have, da vandpriser, plantemængder og vandingssystemer varierer.

Et rimeligt overslag er dog, at prisen for vanding med en drypvandsslange som regel ligger på mellem 10 og 40 kr. pr. time. Dette inkluderer naturligvis ikke løn til evt. fagmand.

Husk, at vi tilbyder faste serviceaftaler til pleje og vedligehold, hvis du har behov for dette. 

Har du brug for hjælp til pleje af planter i din have?

Så tøv ikke med at tage fat i os. Vi er klar til at vejlede om eller give den rette pleje til dine blomster, planter, buske og træer. Kontakt os lige her.

Husk, at du også kan få mere inspiration i vores indlæg om vand i haven.