Vandløb i haven - Anlægsgartnerens 6-trins guide

Drømmer du om afslappende, rislende vand i haven? Så kan et vandløb, der snor sig flot gennem haven, meget vel være lige den løsning, du leder efter.

I dette indlæg får du vores 6-trins guide til at anlægge dit eget vandløb i haven – og alternativt blive inspireret til et møde med din fagmand, hvis du foretrækker at få ham til at udføre opgaven.

Naturlige vandløb benyttes ofte som inspirationskilder til vandløb i haven.

Vandløb i haven 1. trin - planlægning

Grundig planlægning er fundamentet for succesfuld etablering af vandløb. Vær særligt opmærksom på følgende 3 ting:

 • Undersøg lokalplanen, så du er sikker på, at anlæg af vandløb ikke strider mod lokalområdets regler.
 • Tænk herefter dit vandløb ”ind i landskabet” i haven. Start med at afgrænse området, hvor du ønsker at anlægge dit vandløb. Lav derefter en skitse af vandløbets forløb haven.
 • Hvis du i forvejen har vand i haven, kan vandløb integreres i et større vandkredsløb, hvor vandet f.eks. kan pumpes fra bunden af dit vandfald eller din havedam til toppen af vandløbet, hvorfra det løber ned igen. Hvis ikke du har eller ønsker en havedam, kan et vandløb også anlægges i et lukket kredsløb for sig selv.

Vandløb i haven 2. trin - Vandløbets materialer og forløb

Efter planlægningen skal du vælge de materialer og planter, der skal være i og omkring vandløbet.

 • Hvis du ønsker et så naturligt udtryk som muligt, kan du bruge de samme sten og planter som i resten af haven. Du kan skabe en flot sammenhæng ved at etablere vandløbet med flotte natursten. Det giver et godt samspil med f.eks. de samme stedsegrønne planter ved vandløbet, som der er i resten af haven.
 • Tænk højdeforskelle ind i projektet. Giv vandløbet mere dybde, og etabler høje sten i siden af vandløbet på steder med højdeforskel i landskabet. Det skaber et jævnt flow i vandet og forhindrer vandet i at løbe over kanterne.
 • Udvælg herefter vandplanter, der komplementerer resten af havens design. Skab flot dybde i landskabet omkring vandløbet ved at vælge vandplanter i forskellige højder, farver og former.
 • Inden selve anlægsarbejdet kan gå i gang, skal du desuden anskaffe dig følgende materialer: Et vandreservoir (hvis du ikke har en havedam), en pumpe, en trykslange, en kantmåtte, en fiberdug, gummifolie og landsskabsskum egnet til vandløb.     
Natursten samt vandplanterne sø-kogleaks (scirpus lacustris) og kalmus (acorus), som ses på billedet, er ideelle til vandløb i haven.

Vandløb i haven 3. trin - Udgravning

Du er nu nået til det punkt i processen, hvor planlægning, materialer og design er i hus. Derfor kan du nu påbegynde selve anlægsarbejdet:

 • Start med at markere med afsætningspæle hvordan dit vandløb skal sno sig gennem haven, så du får gravet korrekt ud fra starten af.
 • Grav dernæst ud i toppen af vandløbet. Lav en fordybning, hvor vandet fra vandreservoiret i bunden af vandløbet kan opsamles.
 • Lav forskellige bredder og dybder på dit vandløb, når du graver ud til det. Det giver forskellige tempi i vandløbets sektioner, som skaber gode levebetingelser for forskellige vandlevende dyrearter.
 • Giv dig tid til at sikre dig, at højdeforskelle eller snoninger i vandløbet ikke får vandet til at løbe baglæns.
 • Sørg for at komprimere jorden i udgravningen for at forebygge jorderosion.

Vandfald i haven 4. trin - Vandforsyning og pumpe

Efter at have designet og gravet nøjsomt ud skal du nu forbinde vandløbet med et vandreservoir og en pumpe. Vi anbefaler denne fremgangsmåde:

 • Etabler et vandreservoir, eller sørg for at sikre, at dit eksisterende vandreservoir er tilstrækkeligt til vandløbets behov. Hvis du ikke har en havedam til vandopsamling og -forsyning til dit vandløb, anbefaler vi en frostsikker balje med stor volumen som vandreservoir.  
 • Ved etablering af et nyt vandreservoir, skal din balje stå i vater, og jorden skal komprimeres omkring baljen.
 • Monter herefter vandslangen på din vandpumpe.
 • Herefter kan pumpen nedføres i vandreservoiret. Før dernæst vandslangen til toppen af vandløbet. Husk at gøre det muligt at skjule slangen senere i processen.
 • Lav til slut en test af vandkredsløbet. Fyld vand i dit vandreservoir (hvis det er en nyetableret balje), og tilslut strøm til din vandpumpe, for at se om vandet pumpes til toppen af vandløbet.
Vandløbet kan enten have en havedam (som vist på billedet) eller en stor frostsikker balje som vandreservoir.

Vandfald i haven 5. trin - Etablering og design af vandløbet

Med vandforsyning og -pumpe på plads er du klar til at etablere folie og designe vandløbets miljø med sten og planter:

 • Etabler først en fiberdug, der dækker bunden gennem hele vandløbet og holder uønsket plantevækst samt småsten nede.
 • Dernæst skal gummifolien oven på fiberdugen. Skær den til, så den er tilpasset vandløbets størrelse. Hav lidt ekstra bredde på folien på hver side af vandløbet for at kunne regulere vandløbets forløb senere.
 • Vær opmærksom på at begrænse folder på gummifolien. Folder opsamler skidt fra vandet, som er ødelæggende for folien. De folder, du ikke kan undgå, bør vende i vandstrømmens retning.
 • Byg herefter vandløbet op med dine udvalgte sten. Kombiner store og små sten for at skabe variation i vandmiljøet.
 • Huller mellem stenene og ved kanterne af vandløbet fyldes ud med landskabsskum, egnet til vandløb. Brug det til at holde vandet inden for kanterne og styre dets retning. Skær overflødigt skum væk, og dæk herefter synligt skum til med små sten.
 • Plant til sidst vandplanter i og omkring vandløbet. Som prikken over i’et kan du også plante stedsegrønne planter eller små træer ved vandløbet.
Solid gummifolie etableres oven på fiberdugen i vandløbet.
Billede10
Billede11

Til venstre ses den stedsegrønne buksbom (buxus sempervirens), der er en perfekt plante at have ved siden af vandløbet. Den står flot i kontrast til vandløbets natur- og granitsten på billedet til højre.

Vandløb i haven 6. trin – Tilslutning og vedligeholdelse af vandløb

Du er nu klar til at slutte strøm til vandpumpen og lade vandet løbe. Når vandløbet herefter er funktionelt og færdigt, kræver det hensigtsmæssig vedligeholdelse:

 • Først skal enden af slangen fra vandpumpen placeres ved fordybningen i toppen af vandløbet. Slangen kan dernæst graves ned eller skjules under planter og sten langs vandløbet.
 • Tænd herefter for strømmen til vandpumpen. Tjek, om vandet løber korrekt ved at lade det løbe.
 • Du kan efter behov rette vandløbet til med det overskydende gummifolie. Fyld ekstra jord under folien på steder med risiko for overflod af vand. Skær gummifolien til, og skjul den synlige folie med sten eller planter.
 • Sørg for jævnligt at rengøre vandløbet for skidt og snavs med et net eller en børste. Hold også vandpumpen fri for skidt, så den har fuld pumpefunktion.
 • Beskær vandplanter og planter omkring vandløbet et par gange om året.
 • Overvåg vandstanden i dit vandreservoir, da vandet vil fordampe over tid.
Vandstrømmen i vandløbet kan justeres efter ønske.

Ønsker du vores assistance til anlæg af vandløb?

Så er du velkommen til at tage kontakt til os. Vi står klar til både at vejlede om og udføre anlægget, så du kan få din drøm om et vandløb i haven realiseret.